Linux FTP

Na linuxu je jeddnostavno stvoriti i pozvati FTP skriptu.
Važno je omogućiti izvršavanje skripte na sustavu, što se čini naredbom:
$ chmod +x ftpskripta.sh
Nakon toga se skripta izvršava naredbom:
$ ./ftpskripta.sh

 

Skripta koju smo nazvali ftpskripta.sh, postavlja datoteku foo.txt na server (put) , drugu datoteku bar.txt preuzima (get).
Naravno, skripta moze izvrsavati i bilo koje druge naredbe koje su podržane FTP protokolom ili nakon zatvaranja veze sa FTP serverom možemo pokrenuti neku drugu naredbu ili drugu skriptu.
Skriptu napišemo u bilo kojem omiljenom tekstualnom editoru, primjer sadržaja:

#!/bin/bash
HOST='myhost.com'
USER='username'
PASSWD='password'
 
ftp -n -v $HOST << EOT
binary
user $USER $PASSWD
prompt
cd dir2
put foo.txt
get bar.txt
bye
EOT