Popis članova

Popis članova je projekt koji treba omogućiti udrugama ili institucijama praćenje popisa članova.

O programu

Popis članova služi za centralizirano praćenje popisa jedne ili više udruga. Pošto je u Republici Hrvatskoj zakonski obavezno voditi popis članova udruga, ovaj program omogućuje jednostavno vođenje članova za udruge.

Svaki korisnik Popisa članova može vodititi jedan ili više popisa. U svaki se popis članovi mogu dodavati, mijenjati, ili iz popisa brisati. Svrha programa je pružiti alat rukovoditeljima udruga da mogu održavati popis svojih članova kako je propisano Zakonom o udrugama Republike Hrvatske [član 4, stavak 3].

Program je web aplikacija čime je omogućen pristup sa bilo kojeg računala iz bilo kojeg mjesta te sa bilo kojeg operativnog sistema.
Podaci o članovima nisu javno dostupni, svaki korisnik ima svoj vlastiti korisnički račun te ima dozvolu vidjeti podatke samo svoje udruge dok su podaci o ostalim udrugama zaštićeni.

Ovime je izbjegnuta mogućnost gubitka podataka koji se tipično vode na vlastitom računalu, ili još gore na papiru i sl.

Korisnik programa Popis članova može:

  • Stvoriti popis članova (member list) društva.
  • U popis članova dodavati članove društva.
  • Svakom postojećem članu društva mijenjati prethodno upisane podatke.
  • Brisati članove društva iz popisa članova.
  • Ispisati popis članova društva na papir.
  • Izmijeniti naziv društva, izmijeniti naziv popisa članova društva.
  • Izbrisati popis članova društva.
  • Podatke o članovima sačuvati u PDF formatu ili u CSV formatu koji omogućava jednostavno prebacivanje podataka u drugu bazu podataka ili u Excel, Spreadsheet program.
  • Udruga može imati više organiziranih događaja i za svaki događaj vodi se popis učesnika. Opet omogućen je export ovih podataka u pdf.

Popis članova je koristan program - jednostavan za korištenje i od koristi voditeljima udruga.
Održavanje programa vodi udruga istra-data
Program je napisan na Groovy/Grails platformi uz korištenje PostgreSQL baze podataka te Tomcat servera.

 Popis članova