Instalacija Grails

Upute o instalaciji Groovy&Grails.
[edit] U međuvremenu, stvari su izmijenjene na bolje.
Ubuntu može vrlo jednostavno instalirati Grails uz nekoliko komandi, neovisno koristi li se openjdk ili sun-java, te ne treba konfigurirati JAVA_HOME ili GRAILS_HOME. Detaljne upute: http://grails.org/download/ubuntu

Ako koristite Debian, ove upute su i dalje aktualne.
Upute su za Debian ili Ubuntu linux, druge distribucije trebaju imati sličan postupak.

 1. Potrebna je instalacija JavaSDK, najlakse preko Synaptica ili preko apt-get. Multiuniverse repozitorij mora biti dostupan unutar /etc/apt/sources.list
  Može se instalirati sun-java6-jdk i ostali pripadajući ovisni paketi koje će sustav sam predložiti.
  Provjera da li je sve ok, iz shella upišete java dobiti ćete njegov help kao odgovor.

 2. Instalacija programa Groovy,
  Opet je moguće iz repozitorija. Novi Ubuntu ima novu verziju Groovy, ako instalirate na Debian, bolje je skinuti zadnju verziju .deb instalacijskog paketa sa službenih stranica:http://groovy.codehaus.org/Download

 3. Instalacija Grails-a.
  Posljednji .deb paket je odavno napravljen pa je bolje ručno instalirati najnoviju verziju dobivenu sa stranica: http://grails.org/Download
  Paket se instalira, tj. raspakira na mjesto koje vam je odgovara, npr.  /opt/grails/

 4. Spring Source Tools.
  Nakon registracije, skinite zadnju verziju sa stranica: http://www.springsource.com/products/springsource-tool-suite-download
  i pokrenite instalacijsku skriptu koja će vas voditi kroz proces instalacije.

 5. Postavljanje potrebne konfiguracije vezano za Javu i ostale instalirane programe.
  Grails navodi ovakve upute unutar ~/grails/README:
  Naredbe iz shella:
  $ set GRAILS_HOME=/opt/grails/grailslink
  $ export GRAILS_HOME
  $ echo ${GRAILS_HOME}

  /opt/grails/grailslink
  $ cd ${GRAILS_HOME}
  $ chmod a+x bin/grails
  $ set PATH=${GRAILS_HOME}/bin:${PATH}
  $ export PATH

  (
  potreban je restart X sessiona)

 6. Provjerite u /etc/profile da li je napravljen export ovih navedenih putanja (pathova).
  Ako nije ok, ručno dodajte ove pathove, kao i onaj za Javu, ako već nije ranije napravljeno.
  Na Debianu i Ubuntu, link na Javu je tipično /usr/lib/jvm/java-6-sun
  Točnije java-6-sun je simboličan link koji vodi na zadnju verziju Jave. Ako se radi upgrade Jave, ovaj link će automatski biti ažuriran.
  Grails možete napraviti na isti način, stvoriti simbolični link koji vodi na zadnju verziju instaliranih Grailsa naredbom npr. ako je zadnja verzija Grails-a unutar /opt/grails/grails1.3.5
  $ ln -s opt/grails/grails1.3.5 grailslink
  U ovakvom slučaju, nakon upgrade Grails-a, dovoljno je ažurirati grailslink na isti način nakon što se raspakira nova verzija grailsa.
  Dakle, /etc/profile (ili /home/user/profile ) nakon svih promjena mora imati ovako nešto:

# Java Path:

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-6-sun"
export JAVA_HOME

PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

 

# Setting Groovy paths

GROOVY_HOME="/usr/bin/groovy" 
PATH=${GROOVY_HOME}/bin:${PATH} 
export GROOVY_HOME

 

# Setting GRAILS paths

GRAILS_HOME="/opt/grails/grailslink"    
export GRAILS_HOME   
PATH=${GRAILS_HOME}/bin:${PATH}

export PATH

 

Dakle, ako slučajno nema ovih upisa unutar profile, dodajte rucno ove redove unutar /etc/profile  (ako distribucija linuxa koju koristite ima drugaciji path, ažurirajte ga).
7. Restart sessiona radi ažuriranja podataka. Nakon toga upišete u shell:

$ grails
On treba odgovoriti nešto ovako:
Welcome to Grails 1.3.5 - http://grails.org/

Licensed under Apache Standard License 2.0

Grails home is set to: /opt/grails/current

No script name specified. Use 'grails help' for more info or 'grails interactive' to enter interactive mode

Znači da je instalacija uspjela. Čestitke!!!
 

UPGRADE GRAILSA

Upgrade Grailsa je jednostavan, skinite novu verziju sa stranica Grails-a http://grails.org/Download

 • Raspakirajte paket u odgovarajuce mjesto, npr. /opt/grails
 • Ažurirajte sym link koji se učitava unutar profile tako da vodi na novu verziju Grails-a:
  $ rm /opt/grails/grailslink 
  $ ln -s opt/grails/grails1.x grailslink
  # umjesto x napisati točnu novu verziju Grails-a.
 • Unutar svakog projekta, npr. /home/workspace/MojProjekt, pokrenuti iz shella naredbu:
  $ grails upgrade
  Projekt će biti ažuriran sa novom verzijom Grails, a automatski će biti ažurirani i instalirani plugin.


UPGRADE GROOVY

Možda postoji još neka varijanta, skine se nova verzija Groovy sa stranica: http://groovy.codehaus.org/Download
Deinstalacija Groovy iz Synaptica ili naredbom:
$ sudo dpkg -r groovy
Nakon toga instalacija nove verzije Groovy. Postoji redovno ažurirani .deb paket za Debian ili Ubuntu.

ECLIPSE
Ako koristite Eclipse, vodite računa da je ažurirana nova verzija, Window-Preferences-Groovy-Grails- Add path u kojeme se nalazi zadnja verzija ili simbolični link: /opt/grails/grailslink
Ako koristite ovaj link, prilikom upgrade, Eclipse će imati ažuriranu novu verziju Grails nakon navedenih uputa za upgrade Grailsa i ažuriranog simboličnog linka.